slusaonica01
livestream01

Potpisivanje 3

U uredu Gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića 28. prosinca 2023.g. svečano je potpisan Ugovor Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag.
Vrijednost radova iznosi 4.530.263,54 eura, bez pdv-a. Nositelj projekta je Komunalno društvo Pag d.o.o. Projekt se realizira zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti donesenog od Vlade Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda i Naručitelja.

Ranije ove godine je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Komunalnog društva Pag, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zastupanog po državnom tajniku Mariju Šiljegu i Hrvatskim vodama zastupanih po generalnom direktoru Zoranu Đurokoviću.
Kontinuiranu stručnu podršku razvojnim projektima Komunalnog društva Pag pruža Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana zastupan po direktorici Irini Putici.
U sklopu predmetnog ugovora izgradit će se 790 metara vodovodne mreže u naselju Stara Vasa, rekonstruirati će se 2.652 metra glavnog transportnog cjevovoda javne vodoopskrbe koji prolazi kroz sam Grad Pag i rekonstruirati će se cjevovod na dionici Dinjiška – Miškovići u duljini od 4.325 metara. Projektom se osigurava sigurnost javne vodoopskrbe građanima i povećana dostupnost i kvaliteta isporučene vode te znatno smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
Ugovor o građenju za izvođača, Vodotehnika d.d. iz Zagreba, potpisao je direktor Šimun Lušić, a u ime naručitelja, Komunalnog društva Pag, ugovor je potpisao direktor društva Ivan Bašić.

Foto Elvis Šmit / Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK