slusaonica01
livestream01

Meteoroloska postaja Pag

Na području Grada Paga postavit će se meteorološka postaju na kojoj će se svakodnevno iščitavati podaci o vremenskim uvjetima, o temperaturi i vlažnosti zraka, o smjeru i brzini vjetra, tlaku zraka, a bilježit će se i svi ostali meteorološki podaci. Meteorološku postaju postavit će Državni hidrometeorološki zavod, u suradnji s gradskom upravom Grada Paga.

Radovi na postavljanju meteorološke postaje bit će završeni do kraja mjeseca ožujka. Meteorološka postaja bit će postavljena na području Ledenika, neposredno uz makadamsku prometnicu. Meteorološkom postajom upravljat će Državni hidrometeorološki zavod. Na području Grada Paga meteorološka postaja postojala je gotovo jedno stoljeće i bila je jedna od najstarijih u Hrvatskoj, no prije nekoliko godina je prestala s radom.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK