slusaonica01
livestream01

Sastanak o uredenju rive u Vlasicima

U sjedištu gradske uprave Grada Paga održan je radni sastanak na temu uređenja luke i obalnog pojasa u naselju Vlašići. Sastanku su nazočni bili gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić, predsjednica Mjesnog odbora Vlašići Ana Schmidichen, mještani Vlašića i Remi Vuković, projektant.

Na sastanku je dogovoreno da će se definirati projektni zadatak uređenja obalnog područja u Vlašićima i provesti ispitivanje morskog dna, a u cilju rekonstrukcije rive kako bi se osigurala sigurnost brodica. Dogovoreno je da će se izraditi program daljnjih ulaganja u uređenje obale u Vlašićima, a među najvažnijim projektima bit će izgradnja lukobrana i šetnice.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK