slusaonica01
livestream01

Radio Pag izbori

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Paga objavilo je službene kandidacijske liste za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga.Za članove Vijeća MO Pag je jedna lista, lista SDP-a. Nositelj liste je Dušan Herenda.

Kandidacijska lista SDP-a za članove Vijeća MO Pag:

 • DUŠAN HERENDA; Hrvat; Pag, Ul. bana J.Jelačića 11; rođ.1.11.1958.; OIB: 01503259261; M
 • IVANKA FABIJANIĆ; Hrvatica; Pag, Silvija S. Kranjčevića 58; rođ. 20.07.1957.; OIB: 78734184881; Ž
 • MARIN MILIĆ; Hrvat; Pag, Golija 23; rođ. 3.10.1991.; OIB: 79927313610; M
 • ĐURĐICA SABALIĆ; Hrvatica; Pag, Gundulićev put 10; rođ. 19.04.1939.; OIB. 84912948036;Ž
 • DRAŽEN CRLJENKO; Hrvat; Pag, Ul. bana J.Jelačića 9; rođ. 5.06.1983.; OIB: 95800331347; M
 • ANA FABIJANIĆ; Hrvatica; Pag, Put Veli brig 15; rođ. 27.12.1984.; OIB: 01086706082; Ž
 • STIPE PEKO; Hrvat; Pag, Primorska 10; rođ. 11.07.1978.; OIB 35100203060; M
 • RAJKA VIDOLIN;Hrvatica; Pag, A.Danijelija 5; rođ.11.1.1948.;OIB 28729131582; Ž
 • NIKOLA MARŽIĆ; Hrvat; Pag, Uhlinac 10; rođ. 29.10.1982; OIB 43781053137; M

Za članove Vijeća MO Šimuni je jedna lista, Lista grupe birača-Nezavisna lista Šimuni. Nositelj liste je Josip Fabijanić.

Kandidacijska lista, Nezavisna lista za članove Vijeća MO Šimuni:

 • JOSIP FABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni;Šimuni 19a;rođ. 29.08.1975.;OIB 72874238030; M
 • MARIN FABIJANIĆ; Hrvat;Šimuni28b;rođ. 21.02.1984.; OIB 62552530701; M
 • DOMAGOJ ŠELEBAJ; Hrvat; Šimuni, Šimuni 50; rođ. 20.03.1986,;OIB 60131408888; M
 • BRANKOFABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni 62; rođ. 26.02.1993.; OIB 49949008607; M
 • LOVRE FABIJANIĆ; Hrvat; Šimuni; Šimuni 18; rođ. 13.08.1982; OIB 56093721829; M
 • FILIP SIČIĆ;Hrvat, Šimuni; Šimuni 14; rođ. 11.05.1998.; OIB 07463683323; M
 • ROBERT FABIJANIĆ; Hrvat ; Šimuni; Šimuni 63; rođ. 08.08.1978.; OIB 06787600046; MZa članove Vijeća MO Vlašići je jedna lista, lista HDZ-a. Nositelj liste je Slavko Žunić.

Kandidacijska lista HDZ-a za članove Vijeća MO Vlašići:

 • SLAVKO ŽUNIĆ; Hrvat;Vlašići, Put Pećine 21; rođ. 07.07.1954; OIB 57552861636; M
 • JADRANKA MAGAŠ; Hrvatica; Smokvica, Smokvica 4; rođ. 05.06.1957. OIB 95069443728; Ž
 • ZVJEZDAN GLAVAN; Hrvat, Vlašići, Put Varoša 4; rođ.05.05.1959; OIB 24041895098; M
 • ANTE NEGULIĆ, Hrvat; Smokvica, Smokvica 35;rođ.09.08.1949; OIB 52108061088; M
 • NADO TRESOGLAVIĆ; Hrvat;Vlašići, Put Magazina 19; rođ. 19.11.1956; OIB 32710404182; M
 • MARINA NEGULIĆ; Hrvatica; Smokvica, Smokvica 45; rođ. 22.05.1994.; OIB 56222194405; Ž
 • STIPE ŽUNIĆ; Hrvat; Vlašići, Put Pećine 21; rođ. 23.04.1991.; OIB 29207737644; M

Za članove Vijeća MO Miškovići je jedna lista, lista HDZ-a. Nositelj liste je Andrijan Miočić.

Kandidacijska lista HDZ-a za članove Vijeća MO Miškovići:
ANDRIJAN MIOČIĆ; Hrvat; Miškovići, Ždrijačka 20; rođ. 16.06.1980.;OIB 03831989118;
JOSIP MIŠKOVIĆ; Hrvat; Miškovići, Put Mula 13; rođ. 03.06.1978.;OIB 22511713433; M
DANIELA MIŠKOVIĆ; Hrvatica; Miškovići, Put Mula 30; rođ. 25.02.1984.;OIB 57420471704; Ž
NIKOLINA ŽUNIĆ MIOČIĆ; Hrvatica; Miškovići, Ždrijačka 22; rođ. 05.01.1979.; OIB 52580442476;
MARIJA OPAČIĆ; Hrvatica, Miškovići, Ždrijačka 1a; rođ. 25.01.1953.;OIB 12687739389; Ž


Gradsko izborno povjerenstvo je objavilo Izvješće u kojem se navodi kako od dana raspisivanja izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Paga do isteka roka za prijavu kandidatura, za Vijeće MO Dinjiška nije pristigla niti jedna lista političke stranke odnosno kandidacijska lista grupe birača. Zbog togas se izbori za članove Vijeća MO Dinjiška neće provesti.

Rješenjem Gradskog izbornog povjerenstva određena su biračka mjesta za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga.

Biračko mjesto broj 1.

PAG

PAG - PROSTORIJE KNEŽEVOG DVORA, TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PAG: DUBROVAČKA UL, GOLIJA, GOSPIĆKA ULICA, JADRULIČEVA UL, KOLUDRAŠKA UL, KRIŽEVAČKA UL, OD SKRIVANATA, PUT BENEŠTRE, PUT PODMEJAK, PUT RUPE, PUT VELI BRIG, ŠETALIŠTE FRANE BUDAKA, ŠETALIŠTE GRADA ZANEA, ŠIBENSKA UL., TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, TRG SV. JURJA, UHLINAC, UL. ALOJZIJA STEPINCA, UL.DONATA FABIJANIĆA, UL. JURJA BENZIJE, UL. JURJA DALMATINCA, UL. KAMERLENGO,UL. KRALJA ZVONIMIRA, UL. NIKOLE PORTADE, UL. PAVLA R. VITEZOVIĆA,UL. SVETE MARIJE, ULICA A. B. ŠIMIĆA, ULICA A. STARČEVIĆA,ULICA DON JOSE FELICINOVIĆA, VANGRADA, VARAŽDINSKA UL.,VELA ULICA, VELEBITSKA UL.,VUKOVARSKA UL., ZRINSKO FRANKOPAN. ULICA.PAG: BRANIMIROVA OBALA, DOMINIKANSKI TRG, KATINE, KNEŽEVA UL„ LOKUNJA, PROSIKA, RIJEČKA UL.,SPLITSKA UL., STROSSMAYEROVA UL., SV. MARKO, ŠETALIŠTE ANDRIJE HEBRANGA, UL. A. G. MATOŠA, UL. ANTE ŠUGARA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. BARTULA KAŠIĆA, UL. HANIBALA LUCIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA, UL. IVANA MIRKOVIĆA, UL. IVANA MRŠIĆA, UL. IVANA ZAJCA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LJUDEVITA GAJA, UL. MARINA DRŽIĆA, UL. MARKA LAURA RUIĆA, UL. MARKA MARULIĆA, UL. MILE BUDAKA, UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. NIKOLE VALENTIĆA, UL. PETRA HEKTOROVIĆA, UL. PETRA ZORANIĆA, UL. RUĐERA BOŠKOVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VJENCESLAVA NOVAKA, UL. VLAHE BUKOVCA, ULICA LEOPOLDA DORKIĆA, ULICA S. S. KRANJČEVIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG, VELA GUSTERNA, ZAGREBAČKA UL.BOŠANA: BOŠANA, KOŠLJUN: KOŠLJUN, PAG: FRANJEVAČKI TRG, GUNDULIČEV PUT, KARLOBAŠKA UL, LJUBAČKA UL., NINSKA UL., NOVIGRADSKA UL., PODMIR, PRIMORSKA UL„ PUT DIVICNJAKA, PUT MIROŽIĆA,PUT MURVICE, PUT NOVALJE, PUT STAROGA GRADA, PUT SVETOG KARINA, RAPSKA ULICA, SENJSKA UL.,UL. BELOTE DOBRONIĆA, UL. BENEDIKTA MIŠOLIĆA, UL. BRAĆE ANDRIJIĆA, UL. EUGENA KVATERNIKA, UL. JURE CRLJENKA, UL. MATICE HRVATSKE, UL. NIKOLE TESLE, UL. PAŠKIH REKTORA, UL. PETRA GRUBONIĆA,UL. PETRA RUMORE, UL. ŠIME DEŠPALJA, UL. VIDA MATASOVIĆA, UL. ŽRTAVA FAŠIZMA,UL.ANTONIJADANIJELIJA, ULICA BANA J. JELAČIĆA, ULICA GUGLIAMINA POLZINETIA,ULICA KRALJ STJEPANA DRŽISLAVA, USKOČKA UL., ZADARSKA ULICA.

GORICA: GORICABiračko mjesto broj 2.

ŠIMUNI

TD ŠIMUNI, ŠIMUNI

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ŠIMUNI: ŠIMUNIBiračko mjesto broj 3.

VLAŠIĆI

MJESNI ODBOR VLAŠIĆI, VLAŠIĆI

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

SMOKVICA: SMOKVICA, VLAŠIĆI: PUT LUZARJA, PUT MAGAZINA, PUTMRTA, PUT PEĆINE, PUT PODMEĐA,

PUT STANDARCA, PUT VAROŠA, TRG KUL1NA, UL. PEŠĆINE, UL. SV. JEROLIMA, VLAŠIĆIBiračko mjesto broj 4.

MIŠKOVIĆI

Put Mula 30a

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u


MIŠKOVIĆI: PUT MLINARICE, PUT MULA,ŽDRIJAČKA ULICA


Gradsko vijeće Grada Paga je na sjednici održanoj 1. ožujka 2018. godine dana donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga i to za Mjesne odbore Miškovići, Dinjiška, Vlašići, Pag i Šimuni. Prema odluci Gradskog vijeća Grada Paga izbori će se održati u nedjelju 6. svibnja 2018. godine.

Birači Grada Paga mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak registra birača istjeće 25. travnja 2018. godine.

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Nadležno tijelo za registar birača je Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, Ispostava Pag, Matični ured Pag, Bana J. Jelačića 8 (telefon: 611-2912 i 611-149).

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK