slusaonica01
livestream01
  • image

 Raaadio Pag Antonja Novalja

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje objavio je poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2020. godini. Rok za dostavu prijedloga je utorak, 22. listopada 2019. godine.


Prijedlozi se šalju na e-mail adresu:
1. margareta.skunca@novalja.hr ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
2. poštom ili osobno na adresu: GRAD NOVALJA, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53291 Novalja
s naznakom Prijedlog javnih potreba Grada Novalje u 2020. g. / djelokrug (djelokrug: -kultura,-sport -zdravstvo i socijalna skrb, -udruge građana predškolski odgoj, školstvo, obrazovanje i znanost, vatrogastvo, vjerske zajednice i sl.).
Poziv je upućen ustanovama, društvima, udrugama te drugim organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama koje trebaju dostaviti prijedloge svojih programa i projekata od interesa za opće dobro i zadovoljenje javnih potreba Grada Novalje, kroz aktivnosti u 2020. godini. Prijedlozi trebaju sadržavati opis programa ili projekta te financijski plan, a uz prijedlog nije potrebno priložiti nikakvu dodatnu dokumentaciju.
U opisnom dijelu prijedloga navode se: naziv programa i/ili projekta, partneri u provedbi ukoliko ih ima, sažetak programa ili projekta, predviđeni početak i završetak te područje provedbe, glavne aktivnosti, očekivani rezultati, ciljevi programa i/ili projekta, izravni i neizravni korisnici, uključenost volontera (broj i zaduženja, ukoliko ih program ili projekt uključuje) te druge značajke koje predlagatelj smatra bitnim navesti.
U financijskom se planu programa i/ili projekta navode podaci o prihodima i rashodima programa ili projekta na način da se u prihodovnom dijelu navode izvori financiranja (Grad Novalja kao davatelj financijskih sredstava, drugi javni izvori, vlastiti izvori, ostali izvori), dok se u rashodovnom dijelu navode troškovi povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa i/ili projekta (izravni troškovi – neposredno povezani s provedbom aktivnosti predloženog programa i/ili projekta, neizravni troškovi–troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom, ali neizravno pridonose postizanju ciljeva predloženog programa i/ili projekta).
Prilikom predlaganja programa i projekata prijavitelji vode računa o sljedećem: Javne potrebe koje se sufinanciraju iz proračuna Grada Novalje su djelatnosti, programi, projekti, akcije i manifestacije u interesu Grada Novalje. U programe javnih potreba Grada Novalje, u skladu sa Zakonom, uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:
-kulture, -zdravstva i socijalne skrbi, -udruga građana za potrebe: a) podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, jačanje kapaciteta udruga te afirmacija i unapređenje volonterizma, b) podrške i promicanje u turizmu, razvoj gospodarstva i poljoprivrede, c) promicanje i razvoj kulture, izdavaštva, edukacije, tradicionalne manifestacije, očuvanje tradicije, običaja i sl. d) promicanje zdravog načina života i rekreacije, očuvanje okoliša i prirode, zaštita zdravlja, zaštita i uzgoj životinja, rad s djecom i mladima, rad sa starijim osobama, rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. -sporta, -predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti- vatrogastva i -vjerskih zajednica.
Prednost će imati prijedlozi programa i projekata koji:
-se odvijaju na području Grada Novalje, -čiji su direktni korisnici građani Grada Novalje, -u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana–volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu grada i lokalne zajednice, -imaju veći broj direktnih korisnika, -su programi/projekti novih inicijativa u zajednici, - se ostvaruju u suradnji s drugim udrugama i institucijama, Mjesnim odborima iz Grada Novalje ili organizacijama iz Ličko senjske-županije, Hrvatske i EU (partnerstvo) -se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Grada Novalje) –npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija i sl., -podržavaju međunarodnu suradnju i razmjenu, -uključuju i promiču volonterstvo.
Dostavljene prijedloge programa i projekata po pozivu, Grad Novalja će razmotriti i uzeti u obzir pri izradi Programa javnih potreba Grada Novalje za 2020. godinu, a sukladno odredbama Zakona i Uredbe. Natječaj za kandidiranje programa i projekata za uvrštenje u Programe javnih potreba Grada Novalje za 2020. godinu bit će objavljen po donošenju Proračuna Grada Novalje za 2020. godinu.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK