slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Opcina Kolan photo

Općina Kolan pokrenula je postupak izrade Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu. Iz tog razloga Općina Kolan poziva sve zainteresirane za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru da dostave prijedloge lokacija koje će se uvrstiti u Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine Kolan za 2020. godinu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan. Rok za dostavu prijedloga je 1. studeni 2019. godine. U prijedlogu je potrebno navesti namjenu lokacije, katastarsku česticu zemljišta na kojoj ili ispred koje se nalazi lokacija, potrebnu površinu te po mogućnosti grafički označiti lokaciju kako bi se što preciznije odredila mikrolokacija. Lokacije koje ne budu uključene u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu neće moći ostvariti koncesijska odobrenja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK