slusaonica01
livestream01

Policijska postaja Pag i Grad Pag apeliraju i pozivaju građane da prilikom paljenja korova i suhe trave budu oprezni te da posebnu pozornost obrate nadziranju vatre. Posebno se upozoravaju građani da prilikom paljenja poduzmu potrebne mjere opreza i to:


-spaljivanja obavljati samo danju i za mirnog vremena,
-oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal,
-osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,
-ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila,
-ako se spaljivanje obavlja na većoj površini obavijestiti DVD Pag.
U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Centar 112 na broj 112. Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK