slusaonica01
livestream01

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu III. izmjene i dopune Prostormog plana uređenja Grada Novaljhe i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš III. izmjene i dopune Prostpornog plana uređenja Grada Novalje.


Javna rasprava o Prijedlogu plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja koje će trajati trideset dana, do 27. travnja ove godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.
Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održat će se 16.travnja s početkom u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1 u Novalji.
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu Grad Novalja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja zaključno s danom završetka javne rasprave 27. travnja 2019. godine.
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom. (Josip Portada/Radio Pag)

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK