slusaonica01
livestream01

Općina Kolan je uputila javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u okviru Strateškog razvojnog programa Općine Kolan za 2018.‐2021. godinu. U javnom pozivu se navodi:
Općina Kolan u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. radi na izradi Strateškog razvojnog programa Općine Kolan za razdoblje 2018.‐2021.godine. Strateški razvojni program važan je dokument u procesu odabira budućih pravaca razvoja, ali i dokument koji je dio politike korištenja strukturnih fondova EU.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK