slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Zeljko Marzic Priopcenje

Nakon nekoliko priopćenja za javnost upućenih od strane gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića, vezanih uz novu zgradu Dječjeg vrtića u Pagu, želim kao gradonačelnik Grada Paga u čijem je mandatu vrtić izgrađen iznijeti neke činjenice vezano za izgradnju vrtića.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Izgradnja pretovarne stanice kod Gorice na Pagu

Završava se prva faza uređenja Pretovarne stanice kod naselja Gorica na Pagu koja je dio cjelovitog rješavanja gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji. Gradsko vijeće Grada Pag je 2015. godine donijelo odluku za izgradnju Pretovarne stanice kod Gorice, a odluci je prethodila javna rasprava u trajanju od 30 dana. Investitor projekta je tvrtka EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije, koja je 2017. godine ishodila građevinsku dozvolu.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Uredenje trznice u Pagu

Područje Blato u Pagu, dio koji graniči s Macelom i Državnom cestom D-106, uskoro će poprimiti bitno drugačiji izgled. Prema planu paške gradske uprave, na tom području, koje se u Pagu uobičajeno naziva "Kod Vikice", uredit će se gradska tržnica i to će biti početak cjelovitog uređenja tog područja.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Natjecaj za kioske i pokretne naprave u Pagu

U tijeku je natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava na području Grada Paga. Lokacije i namjene javnih površina:

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Radovi na Lokunji

Na Lokunji u Pagu počeli su radovi na uređenju parkirališta koje će se nalaziti uz budući Sportski centar. Parkiralište i Sportski centar rade se na zemljištu na kojem se nekada nalazio klub Olympico i koje je godinama bilo predmet sudskog spora. Priča je konačno završena i Grad Pag se uknjižio kao vlasnik i posjednik na tom zemljištu. Na Lokunju su dopremljene sadnice stabala koja će se posaditi kako bi, kada razviju krošnje, stvarale hladovinu za vozila koja će na tom mjestu biti parkirana. Na budućem parkiralištu već je izravnan teren i postavljaju se rubnjaci, a napravit će se i poseban prolaz za bicikliste.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Drazen Crljenko

Gradski vijećnik Dražen Crljenko izdao je priopćenje u kojem navodi:

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Kucice za macke

Futurističke kućice za mačke razmještene su diljem Paga. Sve skupa ih je 14, a njihov dizajn zaista je neobičan i privlači pažnju. Totalno svemirski dizajn zbunjuje i nismo uopće znali o čemu se radi dok nam nije objasnila Mirjana Karavanić, voditeljica Facebook grupe Paške maške, koja od prošle godine pomaže lokalnim macama. Ona nam je odala tajnu - to su zapravo stare ulične lampe.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Nova vatrogasna oprema za DVD Pag

DVD Pag je, u sklopu obnove opreme za svoje dragovoljce, a u suradnji s Gradom Pagom i Vatrogasnom zajednicom Zadarske županije, kupio vatrogasnu opremu u vrijednosti 65 000 kuna. Od toga je 10 000 kn sponzorirala Vatrogasna zajednica Zadarske županije, a ostatak Grad Pag.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK