slusaonica01
livestream01

 WhatsApp Image 2022 11 03 at 15.11.17

Na cesti od naselja Košljun do raskrižja s D-106, na predjelu Sv. Petar, postavlja se nova asfaltna podloga. Radove izvode Županijske ceste u suradnji s Gradom Pagom. "Ta cesta je bila u lošem stanju, jer se dugo nije popravljala. To je važna prometnica, posebno ljeti kada njome prolazi velik broj vozila i dobro je što se taj projekt realizira," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić za Radio Pag.

Josip Portada/Radio Pag

Javni poziv Turisticke zajednice Grada Paga

Turistička zajednica Grada Paga objavljuje javni poziv za prijavu programa financiranja događanja u okviru svog programa rada za 2023. godinu. U Programu rada Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Turističku zajednicu Grada Paga koja se provode tijekom 2023. godine.

Radovi na cesti Vlasici Smokvica

U tijeku su radovi na asfaltiranju ceste Vlašići-Smokvica i uređenje okoliša ceste. Radove izvode Županijske ceste, a Grad Pag je partner u projektu. Asfaltirat će se 1, 8 km ceste.

U Novalji ce se izgraditi nova ribarska luka

Novalja dobiva novu ribarsku luku s 31 vezom za plovila duljine do 20 metara. Ribarska luka bit će sigurna i operativna iskrcajna luka za ribare, ali i sigurno zaklonište. U sklopu ribarske luke povećat će se i dužina operativne obale. Vrijednost projekta je 34.372.026,13 kuna. Od toga 75 % financira Europska unija, a 25 % Republika Hrvatska, a financiranje će se objediniti preko Ministarstva poljoprivrede iz Mjera "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa", Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

Udruga sportskog turizma Pag MareMonti najmlada je udruga u Pagu

Udruga sportskog turizma "Pag MareMonti" najmlađa je udruga u Pagu i izuzetno je aktivna u promicanju sportskog i rekreacijskog turizma te u ekološkim akcijama. Udruga je osnovana u lipnju ove godine.
Predsjednik Udruge "Pag MareMonti" Fran Bukša je o udruzi rekao: "Ciljevi udruge su promicanje, razvitak i unaprjeđenje sportskog turizma na našem predivnom i jedinstvenom otoku.

U Pagu je u tijeku cijepljenje protiv gripe

U Pagu je u tijeku cijepljenje protiv gripe. Kako je za Radio Pag potvrđeno u ambulanti u Pagu, cjepiva ima dovoljno i zainteresirani za cijepljenje mogu se javiti svojem liječniku obiteljske medicine. Rečeno je kako su za cijepljenje protiv gripe posebno zainteresirane osobe starije životne dobi. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ove godine je naručio četverovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe koje je besplatno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija.

Pag Radovi na sanaciji obalnog zida Large

Radovi na sanaciji obalnog zida, odnosno izgradnji novog obalnog zida od Stare rive do Prosike, približili su se plaži Prosika. Tijekom dosadašnjih radova skinut je stari i dotrajali obalni zid, a uklonjena je zemljana i pješčan11a podloga starog zida. Na Staroj rivi, te ispred Trećeg magazina i Osmog magazina postavljeni su temelji za novi obalni zid.

U Pagu je odrzana akcija ciscenja plaza

U Pagu je održana akcija čišćenja plaža pod nazivom "Tri kaića, tri plaže" tijekom koje je prikupljen otpad na plažama Veli zaton, Mali zaton i Veli bok. Prikupljeni su predmeti od plastike, metala i stakla što je stavljeno u vrećice za prikupljanje otpada i odvezeno na odlagalište otpada Sv. Kuzam u Pagu. Čišćenje plaža organizirala je Udruga sportskog turizma "Pag MareMonti". Pokrovitelj akcije bila je Turistička zajednica Grada Paga, a Čistoća Pag d.o.o. je donirala vrećice za prikupljanje otpada i organizirala odvoz do odlagališta.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK