slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Pocela nastava

Nakon dvotjedne stanke nastavljena je redovna nastava u osnovnoj i srednjoj školi u Pagu. Naime, Odlukom Stožera civilne zaštite Grada Paga od 27. studenog ove godine, zbog pogoršane epidemiološke situacije, Osnovnoj školi Juraj Dalmatinac i Srednjoj školi Bartol Kašić u Pagu odobren je nastavak nastave na daljinu, te provođenje nastave od kuće putem televizijskog nastavnog programa (nastava po modelu C) do 7. prosinca. Odluka se počela primjenjivati 30. studenog.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Radovi na CS 3 Golija Pag

Na Goliji u Pagu počeli su radovi koji su priprema za realiziranje projekta Kanalizacijska crpna stanica CS 3 Jadran s pripadajućim kanalizacijskim kolektorima. Radi se pilotiranje, odnosno temeljenje betonskim stupovima. Neki od betonskih stupova postavit će se na dubinu od 11 metara. Izvođač radova je tvrtka "Geobim". Nakon izgradnje kanalizacijske crpne stanice i pripadajućih kanalizacijskih kolektora, kanalizacijski sustav bit će kvalitetniji za cijelo gravitirajuće područje.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Donacija CZ

U ime Ravnateljstva civilne zaštite, Miroslav Andrić, voditelj Službe civilne zaštite Zadar, uručio je Davoru Fabijaniću, zamjeniku gradonačelnika Grada Paga i načelniku Civilne zaštite Grada Paga, vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama Civilne zaštite opće namjene Grada Paga. Donirana oprema je izravno uključena u provedbu mjera zaštite od korona virusa. Donacija je nastavak iznimno dobre i aktivne suradnje na lokalnoj razini, a u cilju jačanja operativnih kapaciteta civilne zaštite. Donirani su kombinezoni, reflektirajući prsluci, kape s oznakama civilne zaštite i remeni za kombinezone.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Ribogojiliste Maun

Od 7. prosinca ove godine do 7. siječnja iduće godine trajat će javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš uzgajališta bijele ribe kod otoka Mauna. Kroz to vrijeme, Studija će biti izložena u sjedištu gradske uprave Grada Paga, na Branimirovoj obali br. 1, a moći će se razgledati za radnog vremena gradske uprave. Javnu raspravu pokrenuo je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije. Javno izlaganje Studije održat će se 4. siječnja 2021. godine, s početkom u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Med od kadulje

Pčelari s otoka Paga, Josip Dunđer iz Paga i Jure Fabijanić iz Šimuna su, na ovogodišnjem, 5. Hrvatskom ocjenjivanju kvalitete meda od kadulje SALVIA AUREA 2020., sa svojim medom od kadulje postigli velik uspjeh. Na tom velikom i tradicionalnom natjecanju, koje okuplja velik broj proizvođača meda od kadulje, Josip Dunđer iz Paga osvojio je 3., a Jure Fabijanić iz Šimuna osvojio je 5. mjesto.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag gradonacelnik Paga Ante Fabijanic

Na temelju Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima koji je provedbeni akt Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, gradovi i općine moraju donijeti Plan rasvjete i odrediti od kada do kada će se noću vanjska rasvjeta gasiti ili smanjiti barem na 50 posto. Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je za Radio Pag rekao kako se u staroj jezgri grada Paga i u naseljima na području cijelog Grada Paga rasvjeta neće gasiti.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Lagur Tramuntana

Općina Karlobag primila je dvije Odluke o dodjeli sredstava u okviru Mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014. – 2020. Rezultat je to upornog i marljivog rada lokalnih dionika na održivom razvoju ribarstvenog područja. Naime LAGUR / FLAG Tramuntana osnovan je 14. prosinca 2016. na području Karlobaga, Senja, Novalje, Raba i Lopara. Povezivanjem triju sektora (civilnog, javnog i gospodarskog) i aktivnom suradnjom izrađena je Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana (LRSR) te su osigurana financijska sredstva za provedbu.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Etnografska zbirka Kolan

U Kolanu je obnovljena Etnografska zbirka, vrijedan izložbeni prostor u kojem su sačuvani brojni predmeti iz prošlosti Kolana. Priča o Etnografskoj zbirci u Kolanu počela je prije četrdeset godina kada je grupa entuzijasta iz Kolana odlučila sačuvati predmete iz svakodnevnog života, a koji su, pod utjecajem novih okolnosti, razvoja turizma i uopće promjene načina života, polako nestajali. Jedan od inicijatora bio je, danas umirovljenik, Frane Šupraha, a tada predsjednik Skupštine KUD-a "Bartol Kašić" iz Kolana. Upravo je KUD "Bartol Kašić" bio utemeljitelj Etnografske zbirke. Etnografska zbirka postavljena je u prostorijama stare škole koja je izgrađena 1903. godine.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK